Kadastra dati pārskata gada inventarizācijai

Lai pašvaldības nodrošinātu ar pārskata gada inventarizācijas veikšanai nepieciešamo informāciju VZD vienu reizi pārskata gadā laikposmā no 1. novembra līdz 15. novembrim sagatavos aktuālos Kadastra teksta datus uz to atlases brīdi*.

Jums nav jāiesniedz pieprasījums datu sagatavošanai!

Datus VZD sagatavos XLS formātā, ietverot ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu datu apjomu. Šeit ir pieejams datu paraugs.

Sagatavotos datus VZD Jums nosūtīs uz oficiālo elektronisko adresi.

* Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 38.punkts

Saistītie resursi