E-pakalpojumi pašvaldībām

Pašvaldībai ir iespēja izmantot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv e-pakalpojumus, kā arī sadaļu “Mans konts”, nenoslēdzot portāla abonēšanas līgumu.

Lai pašvaldība varētu reģistrēties portala www.kadastrs.lv un uzsākt e-pakalpojumu lietošanu, kā arī portāla sadaļu "Mans konts", pašvaldības pārstāvim nepieciešams pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei vienu reizi. Portāla kadastrs.lv konta izveidei izmanto pakalpojumu:

Reģistrējoties portālā kadastrs.lv, pašvaldība var saņemt e-pakalpojumus:

Saistītie resursi