Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

ADTI elektronisko resursu datnes:
  • Autodesk AutoCad programmai: resursu datne (EXE, 1.32 MB; aktualizēts 15.01.2020):
  • Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai: resursu datne (EXE; 1.9 MB) un uzstādīšanas instrukcija (PDF; 921KB).
    Resursu datne atjaunota 09.12.2019. (papildināts ar jaunu objektu – pirmās grupas ēkas un inženierbūves kontūru);

 icon_3.png Iepriekšējās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu versijas atrodas sadaļā "Vēsturiskās specifikācijas".

Grozījumu saraksts atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2014. noteikumiem Nr.72 „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"”  1. pielikumā. (PDF; 382 KB)

VZD ir izveidojis ADTI lietošanas instrukciju (PDF, 1378 KB).

Par jautājumiem un priekšlikumiem, kas saistīti ar elektronisko resursu datņu lietošanu, lūdzam rakstīt topo500@vzd.gov.lv

Statistiku par ADTI darbiem pieejama ir šeit.

Lejuplādējiet ADTI karšu lapu sadalījumu                                                                 (aktualizēts 23.05.2019)

 

ADTI centrālajā datubāzē uzkrāto karšu lapu pārklājums 
ADTI_CDB_plansetes_052017m.png 

Spiediet uz attēla, lai to palielinātu

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi":

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi":

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 7. un 8. punktam piemēro 2003. gada 24. marta VZD Rīkojumu Nr. 150 "Par digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas" un "Metodisko norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu":

  • spēkā līdz 05.12.2019
  • spēkā līdz 28.02.2014
  • spēkā līdz 31.07.2012

2014. gada 1. decembrī Latvijā ir stājusies spēkā jauna augstumu sistēma - Eiropas vertikālā atskaites sistēma. Lai varētu veikt iepriekš sagatavotās Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārrēķinu no Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas uz jauno Eiropas vertikālās atskaites sistēmu, ir izstrādāta programma augstumu pārrēķinam.

Pārrēķina programma darbojas Bentley Microstation XM/V8i programmas ietvaros. Ja Jums nav Bentley Microstation XM/V8i programma, tad mājas lapā www.bentley.com ir iespējams lejupielādēt izmēģinājuma versiju, kas darbosies 30 dienas. Pārrēķina programma spēj apstrādāt gan DGN gan DWG failus.

Pirms programmas uzstādīšanas lūdzu iepazīstaties ar „Uzstādīšanas pamācību” (561 KB; PDF) un „Lietotāja rokasgrāmatu” (1.18 MB, PDF).

icon_3.png Programmatūru aizsargā autortiesības. Lejupielādējot programmatūru, instalējot to savā datorā vai uzsākot tās lietošanu, jūs esat piekritis programmatūras lejupielādes datnē pievienotajiem licences noteikumiem.

Pārrēķina programma (2.31MB, ZIP).

Ja Jums rodas kādi jautājumi par to kā jārīkojas saistībā ar augstumu sistēmas maiņu vai to, kā ir jāpielieto pārrēķina programma, lūdzam rakstīt mums topo500@vzd.gov.lv

LĢIA skaidrojums par ADTI starpībām

Saistītie resursi