Informācija topogrāfiskajai uzmērīšanai

Ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona topogrāfisko uzmērīšanu veic kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Komersants un mērnieks sadarbojas ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

9.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu izmantojot Portālu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
1 darba dienas laikā

Kadastra telpiskos datus (kadastra karti) pieprasa un saņem Portālā.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Ģeodēzisko darbu veikšanai” vai izmantojot kartes funkcionalitāti.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

Izsniegtā datne ir apzīmogota ar eZīmogu.

Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

Saņemtos datus jāattēlo topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā tādā izskatā, kādā tie saņemti no VZD.

Plāna piezīmēs jānorāda no VZD saņemtās E-doc datnes nosaukumu un datumu. Papildus plānam jāiesniedz arī no VZD saņemtā, ar eZīmogu apzīmogotā datne (E-doc datnes).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, 3,00 euro par zemes vienību un tās pierobežniekiem. 3.00 EUR viena zemes vienība 34.7.

ne vairāk kā 30.00 EUR par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros

Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi