Mērniecības darbu veicēji, kas noslēguši sadarbības līgumu

Aicinām iepazīties ar mērniecības darbu veicēju sarakstu, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējuši un veic saimniecisko darbību un ir noslēguši līgumu par sadarbību ar VZD. (62KB, XLSX).

Saistītie resursi