Prezentācijas

[papildināts 18.12.2014]

Prezentācijas no 2014 .gada 17. decembra semināra par Vienas pieturas aģenūras principa ieviešanu NĪ reģistrācijas procesā:

 • Izmaiņas iesniedzamo dokumentu noformēšanā no 2015. gada 1. janvāra. Izmaiņu pamatojums. Prezentācija (PDF, 696 KB).
 • Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā mērķi un būtība. Prezentācija (PDF, 489 KB).
 • Izmaiņas mērniekiem nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos un sadarbībā ar VZD. Prezentācija (PDF, 4 MB).

 • Prezentācija no AS "Latvijas valsts ceļi" rīkotajiem semināriem Lubānā un Tukumā. Iespējams iepazīties šeit (PDF, 7,71 MB).
 • Pieejama prezentācija no 2014. gada 14. marta Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulces semināra, kas balstīta uz biežāk uzdotiem jautājumiem par zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu gorzījumos ietvertajiem regulējumiem. Ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit (PDF, 446 KB).
 • 2014. gada 27. februārī spēkā stājās 2014. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.77 «Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 «Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi»». Informācija par grozījumiem apkopota prezentācijā (PDF, 319 KB).
 • Par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildē pēc Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” spēkā stāšanās  (no sertificēto mērnieku semināriem 2012. gada februāris - marts). Lejupielādējiet prezentāciju (PDF, 784 KB).
 • Par aktualitātēm mērniecības jomā no 2013. gada 8. marta Latvijas Mērnieku biedrības semināra. Lejupielādējiet prezentāciju (PDF, 3622 KB).
 • Par apgrūtinājumu plāna elektronisko saskaņošanu. Lejupielādējiet prezentāciju (PDF, 373 KB).
 • Par zemes kadastrālajā uzmērīšanā sagatavojamiem aktiem (no VZD teritoriālo struktūrvienību speciālistu semināriem 2013. gada aprīlī). Lejupielādējiet prezentāciju (PDF, 796 KB).
 • AS “Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar VZD organizētā semināra  “Par strīdu situāciju risināšanu meža zemju kadatsrālajā uzmērīšanā” prezentācija (PDF, 2023 KB).

 

Saistītie resursi