Spriedumi

Šajā sadaļā publicēta informācija par tiesvedību lietām, kurās ietverti arī zemes kadastrālās uzmērīšanas jautājumi.

  • Spriedums, ar kuru noraidīta prasība aktualizēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz mērniecības dokumentu pamatu (stājies spēkā 18.07.2014.), pieejams Latvijas Tiesu Portālā www.tiesas.lv sadaļas "Tiesu nolēmumi" apakšadaļā "Anonimizēti tiesu nolēmumi" vai tiesu portālā, ievadot lietas numuru A42846209;
  • Spriedums, ar kuru noraidīta prasība atcelt Valsts zemes dienesta lēmumu (stājies spēkā 26.03.2013), pieejams Latvijas Tiesu Portālā www.tiesas.lv sadaļas "Tiesu nolēmumi" apakšadaļā "Anonimizēti tiesu nolēmumi" vai tiesu portālā, ievadot lietas numuru A420504011.
  • Spriedums, kurā tiesa vērtē mērnieka sastādītu aktu ar ierakstītu, bet iebilduma cēlāja neparakstītu iebildumu (stājies spēkā 31.03.2016.), pieejams Latvijas Tiesu Portālā www.tiesas.lv sadaļas “Tiesu nolēmumi” apakšsadaļā Anonimizēti tiesu nolēmumi vai tiesu portālā, ievadot lietas numuru A420324815.

Saistītie resursi