Informācija meža inventarizācijas veikšanai

Informācija par zemes vienību ar aktuālajiem kadastra datiem ir nepieciešama meža inventarizācijas veicējam, lai uzsāktu meža inventarizāciju.

Kadastra informācija meža inventarizācijas veikšanai par zemes vienību sastāv no teksta un telpiskajiem datiem. Informāciju var saņemt portālā Kadastrs.lv, noslēdzot ar VZD līgumu par sadarbību meža inventarizācijas darbu nodrošināšanai.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
1 stundas laikā
Pakalpojuma maksa
no 10.30 EUR

Noslēdzot līgumu, meža inventarizācijas veicējs Kadastra teksta un telpiskos datus (kadastra karti) pieprasa un saņem portālā Kadastrs.lv. Par pakalpojumu VZD piemēro pēcapmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem pasūtījumiem.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Plānošanai un meža inventarizācijai”.

Kadastra apzīmējumus šajā pakalpojumā var iekļaut arī izmantojot kartes funkcionalitāti.

Ja ar VZD nav noslēgts līgums informāciju par papildus samaksu pieprasa klātienē VZD klientu apkalpošanas centros.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

Ja no portāla saņemtā Kadastra informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, lūdzu rakstīt VZD uz elektroniskā pasta adresi kpd@vzd.gov.lv. VZD izvērtēs situāciju un sniegs skaidrojumu vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavos un bez maksas izsniegs (ievietos „Mans konts”) labotu Kadastra informāciju.

Specifikācija Kadastra telpiskajiem datiem (kadastra kartei), kas izsniegti atkārtoti var atšķirties no Portālā saņemtajiem.

Portālā Kadastrs.lv var pieprasīt un saņemt arī arhīva materiālus.

 

Bez sadarbības līguma ar VZD pakalpojumu var pasūtīt:

Meža inventarizācijas veicējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējis un veic saimniecisko darbību:

 • komercsabiedrība, kas reģistrēta Komercreģistrā un nodarbina vismaz vienu personu, kura veic meža inventarizāciju un ir iekļauta Valsts meža dienesta meža inventarizācijas veicēju sarakstā;
 • pašnodarbināta persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un ir iekļauta Valsts meža dienesta meža inventarizācijas veicēju sarakstā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos teksta un telpiskos datus (viens no variantiem):

 1. ievieto portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”;
 2. nosūta uz klienta elektroniskā pasta adresi;
 3.   izsniedz klientam klātienē vai nosūta ar pasta starpniecību uz norādīto adresi, ierakstot VZD datu nesējā.

Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas pasūtītājam jāveic apmaksa par pakalpojuma izpildi pilnā apmērā.

Veicot rēķina par pakalpojumu apmaksu ar maksājuma karti  VZD klientu apkalpošanas centrā, izmantojot tiešsaistes maksājumus (POS terminālu), pasūtītājs sagatavoto informāciju meža inventarizācijas vajadzībām saņem uzreiz.

Ja pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību, tad informāciju meža inventarizācijas vajadzībām izsniedz pēc maksājuma saņemšanas valsts budžetā.

identitates parbaude.jpg Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), savukārt pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Pakalpojumu saņemšana ar līgumu
 • Pakalpojumu saņemšana bez līguma
Ja nav noslēgts sadarbības līgums ar VZD, pakalpojumu saņem iesniedzot:
 1. iesniegumu, kurā norādīts:
  • ziņas par personu, kas pieprasa pakalpojumu;
  • pamatojums informācijas saņemšanai;
  • informācijas  izmantošanas mērķis;
  • zemes vienības, kurā tiek veikta meža inventarizācija, kadastra apzīmējums u.c. informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas sameklēšanu, atlasi; 
  • informācijas izsniegšanas veids.
 2. pašnodarbinātai personai, kas sniedz meža inventarizācijas pakalpojumus, pirms pasūtījuma veikšanas ir jāuzrāda saimnieciskās darbības Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas apliecība.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra teksta dati meža inventarizācijas veikšanai 7.70 EUR viena zemes vienība 34.6.
Kadastra telpiskie dati meža inventarizācijas veikšanai 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi