Par datu saņemšanu Notariāta likumā noteikto uzdevumu veikšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu Kadastra teksta datu izsniegšanu zvērinātiem notāriem, VZD ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

Līguma ietvaros, zvērinātiem notāriem ir iespēja saņemt Kadastra datus tiešsaistē, izmantojot  web servisu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes lietojumprogrammu.

Ja zvērināts notārs saņemtajos Kadastra datos konstatē neatbilstību, viņam par to jāinformē VZD teritoriālās struktūrvienības kontaktpersonas, kuras apkalpes teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums.

Informējot VZD par kadastra datos konstatētajām neatbilstībām, zvērinātam notāram jānorāda:

  • Kadastra numurs vai Kadastra apzīmējums;
  • detalizēts neatbilstības apraksts.

VZD 7 dienu laikā pārbaudīs sniegto informāciju, ja nepieciešams, labos Kadastra datus un informēs zvērinātu notāru par VZD veikto darbību (labotiem kadastra datiem vai sniegs skaidrojumu).

Kadastra dati tiek izsniegti šādos informācijas blokos.

Kadastra datus zvērināti notāri saņem, tos meklējot pēc personas koda (tikai par mirušu personu) vai pēc juridiskās personas reģistrācijas numura, Kadastra numura vai kadastra apzīmējuma, adreses vai citiem datu atlases kritērijiem.

Lai saņemtu kadastra datus, zvērinātam notāram no VZD jāsaņem atļauja kadastra datu izmantošanai, kas tiek izsniegta licences veidā. Pēc licences izsniegšanas, VZD informēs Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kas zvērinātam notāram piešķirs piekļuvi Latvijas Zvērinātu notāru padomes informācijas sistēmai.

Licence paredz elektronisku informācijas apmaiņu.

RN birojs Kontaktpersona/e-pasts Telefons Papildus kontaktpersonas
Liepāja Ineta Gusta
biroja vadītāja
63489434  Inga Kāle
tel. 63483924
Kadastra procesa vadītāja
Kuldīga Iveta Špāka Astiča
biroja vadītāja
63341341
Ventspils Nora Kalmane
biroja vadītāja
63629601
RN birojs Kontaktpersona/e-pasts Telefons Papildus kontaktpersonas
Rēzekne Natālija Streikiša
biroja vadītāja
64628486 Inga Mileika
tel. 64628887
Kadastra procesa vadītāja 
Daugavpils  Olga Ziskina
biroja vadītāja
65407134
Jēkabpils Jāzeps Buļs
biroja vadītāja p.i.
 64628884
RN birojs Kontaktpersona/e-pasts Telefons Papildus kontaktpersonas
 Rīga Tatjana Juste
biroja vadītāja
67038522  Gunta Balode
tel. 67038456
Kadastra procesa vadītāja
 Jūrmala Gunita Nagle
biroja vadītāja
67147506
RN birojs Kontaktpersona/e-pasts Telefons Papildus kontaktpersonas
Valmiera Dace Bierne
biroja vadītāja
64207429  Inta Klāsone
tel. 64207422
Kadastra procesa vadītāja
Madona Jānis Pīzelis
biroja vadītājs
64807287
Cēsis Elga Liparte
 biroja vadītāja
 64127002
Gulbene Gitta Kovaļevska
biroja vadītāja
64324143
RN birojs Kontaktpersona/e-pasts Telefons Papildus kontaktpersonas
Jelgava Aija Krūmiņa
biroja vadītāja
63012110  Liāna Ribkinska
tel. 63012103
Kadastra procesa vadītāja
  • Kurzemes reģionā
  • Latgales reģionā
  • Rīgas reģionā
  • Vidzemes reģionā
  • Zemgales reģionā

Saistītie resursi