Resursu datnes

Informācija un datnes ATIS datu veidošanai

ATIS elektronisko resursu datnes (spēkā no 04.01.2016.):

VZD ir izveidojis ATIS resursu datņu izmantošanas palīgmateriālus:

icon_3.png Iesniedzot datus ATIS resursu datnēs, izmantojot kadastrs.lv pieejamo datnes ielādes funkcionalitāti, lūdzu ievērot sekojošus nosacījumus:

 • datnei jābūt saarhivētai ZIP datnes veidā
 • ZIP datnes nosaukums veidojams pēc datu sniedzēja ieskatiem.

Ja datu sniedzējs plāno veikt datu aktualizāciju atbilstoši iedalījumam pēc  objektu izvietojuma apgabaliem vai objektu veida, lūdzam pirms pirmreizējās datu iesniegšanas informēt par to Dienesta Apgrūtināto teritoriju daļas darbiniekus. Paredzam, ka, pēc nepieciešamības, datus būs iespējams aizvietot pēc ZIP datnes nosaukuma, ja aktualizācijai iesniegtās ZIP datnes nosaukums būs identisks sistēmā reģistrēto datu kopas ZIP datnes nosaukumam; 

 • vienā no ATIS resursu datņu formātiem sagatavotie dati saarhivējami ZIP datnē:
  • SHP formāta resursu datne ar atbilstošiem datņu (failu) nosaukumiem, bez MXD datnēm;
  • GML formāta datne bez pavadošās XSD resursu datnes;
  • DWG resursu datne AutoCad 2010 datnes versijā bez pavadošās SHX datnes;
  • DGN resursu datne.

Saistītie resursi