Par VZD atzinumu

Metodiskajos norādījumos tiek apkopoti skaidrojoši materiāli zemes ierīcības darbu veicējiem

Atbilstoši likumam “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, VZD no minētā datuma vairs nesniedz atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

Saistītie resursi