Par zemes ierīcības projekta grafisko daļu

Lai vienkāršotu zemes ierīcības projekta grafiskās daļas izstrādes procesu, VZD ir sagatavojis un piedāvā lietot resursu datni (103 KB, ZIP), kura  izstrādāta atbilstoši 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 2. pielikumā noteiktajai projekta grafiskajā daļā lietojamajai specifikācijai. Tā paredzēta Microstation XM, Microstation V8i un jaunāku Microstation versiju programmatūras lietotājiem.

Resursu datnes pievienošanas un izmantošanas pamācība (409 KB; PDF) Microstation V8i versijai.

Lietojot datni, ir iespējams automātiski nodefinēt nepieciešamā elementa parametrus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.

Saistītie resursi