Datu aktualizācija

Zemes lietošanas mērķa, meža datu aktualizācija. Apgrūtinājuma dzēšana. Aktualizācija no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, Kadastra subjekta datu aktualizācija.

Saistītie resursi