Tests

No 2019. gada 1. decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastrā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju  vai datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. VZD pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu veic datu aktualizāciju Kadastrā , grozot nekustamā īpašuma  sastāvu.

Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza:

  • no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustāmo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam;
  • tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma;
  • apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma kadastra datu aktualizāciju Kadastrā.

Papildus informācija par pakalpojumu pieejama šeit

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 9.25 EUR

Saistītie resursi