Informācija kadastra subjektam par savu nekustamo īpašumu

Persona var saņemt aktuālos kadastra datus par saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, vai informāciju par to, ka uz personas vārda tādi nav reģistrēti.

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti kadastra objekti, VZD sagatavo informāciju ar aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā. 

Personai ir iespēja saņemt telpiskos datus (kadastra kartes apgabala kopiju) par zemes vienībām, zemes vienības daļām, būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā un būvēm, kuras ir: 

 • iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā;
 • dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
1 darba dienas laikā
Pakalpojuma maksa
bez samaksas

Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavos dokumentu - informāciju par personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem vai dokumentu par to, ka uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. kadastra subjekts, tai skaitā katrs no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
 2. jebkura persona (var pieprasīt informāciju, ka uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti īpašumi);
 3. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-paklpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (personām, kurām pieder nekustamais īpašums, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf  vai .xls formātā). Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju)

 Svarīgi

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Dokumenta veids Paraugs*
Kadastra informācija par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem Informacija par piederosajiem ipasumiem_fnal2.png
Informācija, ka uz personas vārda nav reģistrēts neviens kadastra objekts Paraugs_inform_nav_registreti_KO1.png

 

* Lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinatu

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
 • Dokumentu paraugi

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem: 

–  informāciju var pasūtīt un saņemt bez maksas tikai vienreiz kalendārā gada ietvaros

–  informāciju sagatavo par visiem personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus; 

–  informāciju par piecpadsmit un vairāk kadastra objektiem izsniedz tikai elektroniskā veidā

Par citām informācijas saņemšanas iespējām skatiet pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.

 
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums informācijas saņemšanai
 • pilnvara, ja pakalpojumu pasūta pilnvarota persona

Saistītie resursi