Kadastrālo vērtību bāze 2016 – 2020. gadam

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam (attiecināms arī 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā)

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1.pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme" (3.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" (4.pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5.pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

 Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm: 

 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās (20.pielikuma 1.tabula).
 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir atšķirīgas pa vērtību zonām (20.pielikuma 2.tabula).

 Vērtību zonējumi: 

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (21.pielikums);
 • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (22.pielikums);
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011. gadā (23.pielikums);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24.pielikums);
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2013. gadā (25.pielikums).

 

Saistītie resursi