Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām

Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām reglamentē Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumi Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām”.

Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša vai piederoša apbūvēta zemesgabala, kas nodots privatizācijai vai atsavināšanai, cenu, kā arī nomas maksas aprēķināšanai, ja minētie zemesgabali nav nodoti privatizācijai vai atsavināšanai.

Apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka, ņemot vērā:

  • Kadastrā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem;
  • pēdējo atbilstoši Kadastra likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
  • zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķi privatizācijai.Saistītie resursi