Būves inventarizācijas vērtība

Būves inventarizācijas vērtību izmanto, lai aprēķinātu  pamatlīdzekļu nolietojumu ēkām un būvēm, kas tiek iekļauts taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr.899 likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 70. – 74. punktam.

Saimnieciskās darbības izdevumu aprēķināšanā izmanto būves inventarizācijas vērtību, kas noteikta līdz 2001. gada 1. janvārim.  Pēc minētā termiņa  būves inventarizācijas vērtību nenosaka, bet izsniedz vēsturisko informāciju no Kadastra vai arhīva.
 
Nosakot būves inventarizācijas vērtību, izmanto:
 
  • būves galveno lietošanas veidu;
  • būves vienības bāzes vērtību;
  • būves fizisko stāvokli (nolietojumu);
  • būves atrašanās vietu. 
 
 
 Saistītie resursi