Arhīvs

Iepirkuma / līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs / Iepirkuma dokumen
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
 Līguma izpildes termiņi

2011. gadā

Degvielas iegāde
VZD 2011/16/P

SIA "LUKoil Baltija R"
Paredzamā līgumcena 210 000 Ls 
3 gadi vai līdz kopējai līguma summai 210 000 Ls

Valsts zemes dienesta biroja telpu remontdarbi
VZD 2011/25/M

SIA "UL nami"
Ls 5154,32 
Līdz pušu saistību izpildei

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
VZD 2011/06/M

SIA "Darba aizsardzības institūts"
Ls 8880,00 
2013. gada 31. decembris
Projekta "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide" projekta vadītāja pakalpojumi
VZD 2011/23/M
Juris Segliņš,
Ls 14400 
2012. gada 31. oktobris 
Vieglo automobiļu noma
VZD 2011/20/P
1. daļa SIA "IDEAL SERVICES" Ls 10180,44
2. daļa SIA "Pilna Servisa Līzings" Ls 30156,84
3. daļa SIA "Pilna Servisa Līzings" Ls 30964,32
4. daļa SIA "ALD Automotive" Ls 45789,84 
Līdz pušu saistību izpildei  
Valsts zemes dienesta ēku un biroja telpu remontdarbi
VZD 2011/21/M
1. daļa - SIA "CMG" Ls 1220,73
2. daļa - SIA "CMG" Ls 18051,35
3. daļa - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Ls 9058,43
4. daļa - SIA "Latgales sakaru serviss" Ls 2265,52
Līdz pušu saistību izpildei 
Arhīva un lietvedības lietu vāku izgatavošana un piegāde
VZD 2011/19/M
 SIA "Arona Print"
5008,37
Līdz pušu saistību izpildei 
Vieglo automobiļu noma
VZD 2011/13/M
SIA "ALD Automotive"
16582,26 
Līdz pušu saistību izpildei
Servera, datu uzglabāšanas un tīkla iekārtu iegāde Valsts zemes dienesta vajadzībām
VZD 2011/14/ERAF/P
 SIA "Datakom" 72387,91  Līdz pušu saistību izpildei
Datu pārraides tīkla centrālās komunikācijas sistēmas komponenšu tehniskais atbalsts
VZD 2011/11/M
SIA Komerccentrs DATI grupa
Ls 5882,00
2012.gada 31.decembris
Biroja tehnikas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
VZD 2011/10/M
 SIA INTER-RĪGA
Ls 11500,00
1 gads vai līdz līguma summas sasniegšanai
Biroja preču iegāde
VZD 2011/07/M
SIA RIMPEKS KP
Ls 9700,00
1 gads vai līdz līguma summas sasniegšanai
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešamie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
VZD 2011/15/P
SIA METRUM
Ls 47950,82
2011. gada 1. augusts
Valsts zemes dienesta Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūras izstrāde un ieviešana
VZD 2011/12/ERAF/P

SIA FMS, 1230000,00 Ls

 Līdz pušu saistību izpildei
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
VZD 2011/09/M
 1. daļa SIA TOPERS Ls 5245,90
2. daļa SIA Auto Neo serviss Ls 2622,95
4. daļa SIA ZAIGANH Ls 1600,00
5. daļa SIA Jēkabpils autocentrs Ls 1311,48
6. daļa SIA ARDALA Ls 1147,54
7. daļa SIA TEHAUTO VENTA Ls 573,77
9. daļa SIA Komandors Ls 1106,56
10. daļa SIA Marteks Ls 1106,56
2 gadus vai līdz līguma summas sasniegšanai
Saimniecības preču iegāde
VZD 2011/05/M
 SIA DEPO DIY
Ls 9500,00
Līdz līguma summa sasniedz Ls 9500,00
Vieglo automobiļu noma
VZD 2011/04/P
Iepirkuma procedūra
pārtraukta
 
Biroja papīra piegāde
VZD 2011/01/M
SIA Daiļrade EKSPO
Ls 14867,96
 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Biroja telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
VZD 2010/22/P

SIA Cleanhouse
Ls 82745,52
 13 mēneši

2010. gadā

Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
VZD 2010/17/M
SIA "Vikomakss"
Ls 14000,00
2 gadi vai līdz summa sasniedz   Ls 14000,00
Resursu vadības sistēmas HORIZON licenču piegādes un uzturēšanas pakalpojumi
VZD 2010/21/M
 SIA FMS
Ls 6512,00
 Līdz 31.12.2011
Valsts zemes dienesta Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūras izstrāde un ieviešana
VZD 2010/13/ERAF/P
Iepirkums izbeigts bez rezultātiem  
Vieglo automobiļu noma
VZD 2010/20/P
Iepirkums pārtraukts  
Bruģa demontāžas, montāžas un rakšanas darbu pakalpojums
VZD 2010/19/M
SIA
TEMPLEKSS
LVL 1950,30
Līdz saistību pilnīgai izpildei 
Lietotu dienesta vieglo automobiļu noma
VZD 2010/15/P
Iepirkums pārtraukts  
Projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” projekta vadītāja pakalpojums
VZD 2010/18/M
Juris Segliņš
LVL 14400,00
 Līdz 31.10.2011
Datu pārraides tīkla centrālā mezgla komponenšu tehniskais atbalsts
VZD 2010/16/M
  31.12.2010 
Datu pārraides centrālā mezgla komponenšu tehniskais atbalsts
VZD 2010/08/M
Iepirkums pārtraukts  
Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu uzturēšana un pilnveidošana
VZD 2010/05/P
SIA TietoEnator Alise
LVL 149 460,00
18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Arhīva un lietvedības lietu vāku izgatavošana
VZD 2010/12/M
SIA "Arona Baltic"
LVL 6260,00
1 mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
Antivīrusu programmatūras licenču iegāde
VZD 2010/14/M
SIA "DPA"
LVL 4 554,00
 08.07.2010
Biroja telpu apsardzes pakalpojumi
VZD 2010/11/M
SIA "MEGA SARGS"           LVL 512,21  
Asmens tipa serveru sistēmas SAN tīkla savienojumu papildus licenču iegāde
VZD 2010/07/M
Iepirkums pārtraukts bez rezultātiem  
Arhīvu pārvietošanas pakalpojumi
VZD 2010/06/M
SIA "R&T"
LVL 19 939,00
 
Vizuālo materiālu izgatavošana Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai
VZD 2010/01/M
SIA "Mārketinga Projektu aģentūra Fortius"
LVL 392,50
 
Valsts zemes dienesta Kancelejas preču iegāde
VZD 2010/03/M
SIA "Daiļrade EKSPO"
LVL 18 000,00
 
Drukas iekārtu kasetņu piegāde Valsts zemes dienestam
VZD 2010/02/M
SIA "CRC"
LVL 18 000,00
 
VZD diskmasīva sistēmas un lenšu bibliotēkas garantijas apkalpošana
VZD 2010/09/P
SIA "Hewlett-Packard" LVL 34094,00 Līdz 31.12.2011
Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana valsts zemes dienesta darbiniekiem
VZD 2010/10/P
"LMT" SIA LVL 67320,00  
Nozares ekspertu pakalpojumi projektam "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide"
VZD 2010/04/P
SIA "AA Projekts"
LVL 18 040,00
 

Saistītie resursi