Datu izmantošanas nosacījumi, ja atļauja nav nepieciešama

Ja saņemat datus, kuru izmantošanai Atļauja nav nepieciešama, Jums ir tiesības datus izmantot savām vajadzībām – t.i., jūsu privātām vajadzībām (fiziskai personai) vai iekšējo darba procesu nodrošināšanai (juridiskai personai).

Jums nav tiesību datus nodot trešajai personai, bet ir tiesības tikai pārlūkojamā veidā* publicēt, publiskot vai citādi izplatīt šāda apjoma datus:

 • Kadastra teksta datus par nekustamo īpašumu:
  • kadastra numurs;
  • nosaukums;
  • kadastrāla vērtība;
  • Zemesgrāmatas nodalījuma numurs un apakšnodalījuma numurs;
  • administratīvā teritorija;
  • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
  • nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā kadastra objekta:
   • kadastra apzīmējums;
   • adrese;
   • kadastrālā vērtība;
   • kadastrālās vērības noteikšanas datums;
   • prognozētā kadastrālā vērtība (pieejama normatīvajos aktos noteiktajā  laika posmā);
   • kadastrālās uzmērīšanas datums (būvei);
   • dzīvokļa īpašumos nesadalītās  domājamās daļas;
   • informācija par dzīvokļa īpašuma piederošā kadastra objekta domājamo daļu (kadastra apzīmējums, adrese, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam, domājamā daļa un funkcionāli saistītais objekts (būvei)).
 • Kadastra teksta dati par kadastra objektu:
  • kadastra apzīmējums;
  • adrese;
  • kadastrālā vērtība;
  • kadastrālās vērtības noteikšanas datums;
  • prognozētā kadastrālā vērtība (pieejama normatīvajos aktos noteiktajā  laika posmā);
  • dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļa;
  • kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa īpašumos nesadalītajai domājamajai daļai;
  • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
  • kadastrālās uzmērīšanas datums (būvei);
  • nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst kadastra objekts:
   • kadastra numurs;
   • pazīme par sadali dzīvokļa īpašumos;
   • nosaukums;
   • kadastrālā vērtība;
   • zemesgrāmatas nodalījuma numurs;
   • administratīvā teritorija;
  • zemes vienības platība (tikai kopā ar telpiskajiem datiem)
  • piederība (tikai kopā ar telpiskajiem datiem)
 • Kadastra telpiskie dati:
  • zemes vienības un zemes vienības daļas robeža;
  • būvju kontūra.
 • Adrešu reģistra teksta dati:
  • klasifikatora kods;
  • tips;
  • adrese;
  • vēsturiskā adrese;
  • adresācijas objekta alternatīvais nosaukums (ja tāds ir).
 • Adrešu reģistra telpiskie dati:
  • administratīvās teritorijas robeža;
  • galveno ceļu viduslīnijas;
  • ielas un ceļi;
  • ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses.


Publicējot, publiskojot vai citādi izplatot Kadastra karti (telpiskie dati) un Adrešu reģistra telpiskos datus, šos datus drīkstat attēloti kā slāni (t.i., salikuma veidā - datus kombinējot ar citiem Jūsu rīcībā esošajiem datiem).

Uzklikšķinot uz konkrētās zemes vienības, zemes vienības daļas vai būves papildinformācijā drīkst attēlot:

 • kadastra objekta kadastra apzīmējumu;
 • adresi.

Papildinformācijā papildus jānorāda šāds uzraksts „Vairāk informācijas portālā www.kadastrs.lv”, kas lietotāju novirza uz VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu Kadastrs.lv. Meklēšanu ir atļauts veikt pēc kadastra apzīmējuma, kadastra numura vai adreses.

* pārlūkojams veids – veids, kas nodrošina, ka trešā persona datus var tikai pārlūkot, bet nevar sākotnēji saņemtajiem datiem piekļūt citādi – (piemēram, lejupielādēt).

Saistītie resursi