Zemes reforma – atslēga uz īpašumu

Grāmata pieejama Latvijas augstskolās un universitātēs, pašvaldībās un lielākajās bibliotēkās.

Grāmata „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” raksturo galvenos zemes reformas īstenošanas posmus, sākot no zemes pieprasīšanas īpašumā un tās piešķiršanas, līdz piešķirtās zemes uzmērīšanai un pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā laika posmā no 1990. līdz 2012. gadam. Grāmata atklāj zemes reformas procesa attīstību vairāk nekā 20 zemes reformas īstenošanas gados, satur plašu statistisko informāciju, kā arī normatīvo aktu klāstu. Grāmatā analizēta to grozījumu ietekme uz zemes reformas procesiem. Dots arī katra autora novērtējums par konkrētā procesa norisi un rezultātiem. Grāmatu sarakstījis 15 autoru kolektīvs,

Saistītie resursi