Kadastrālo vērtību pārskati

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatos atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem. Atbildes par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi un pārskatiem sniegs Nekustamā īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtību bāzes daļas vadītāja Santa Bindere67038651

Pārskati par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi

Pārskati par zemes kadastrālajām vērtībām (kopsummas un LIZ kvalitatīvā novērtējuma balles)

Pārskati pa ēku kadastrālajām vērtībām

Pārskati par inženierbūvju kadastrālajām vērtībām

Saistītie resursi