Dalība E.L.F. projektā

ELF_web_logo_small.jpg      cip_en[1]_mazs.gif

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) dalību kā projekta partnerim European Location Framework projektā (turpmāk - E.L.F. projekts), sākot ar 2016. gada 1. janvāri.

E.L.F. projekts, ko vada Norvēģijas kartēšanas iestāde, ir uzsākts 2013. gada martā un noslēgsies 2016. gada 31. oktobrī. Pašlaik projekta realizācijā ir iesaistīti 30 partneri un apstiprinājumu par dalību projektā ir saņēmušas kopā desmit Eiropas Nacionālās kartēšanas, kadastra un zemes reģistru iestādes.

E.L.F. projekta ietvaros Eiropas nacionālās kartēšanas, kadastra un zemes reģistru iestādes izstrādā platformu, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas publiskā un privātā sektora datu lietotājus ar vienuviet ērti pieejamu, aktuālu un ticamu informāciju par Nacionālo kartēšanas, kadastra un zemes reģistru iestāžu ģeotelpiskiem datiem un pakalpojumiem, kur par pamatu ir ņemtas INSPIRE direktīvas tehniskās, administratīvās un juridiskās prasības.

E.L.F. projekta realizēšanas process ir sarežģīts, tāpēc tas prasa koordinētu pārvaldību un darba organizāciju attiecībā uz visiem sadarbības partneriem, kopskaitā 40. Tāpēc, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu realizāciju, darba uzdevumu izpilde ir sadalīta deviņās apakšgrupās – pakotnēs, kas ir sekojošas:

1. darba pakotne – E.L.F projekta pārvaldība (Management of the ELF Project);

2. darba pakotne - E.L.F projekta specifikācijas (ELF Specifications);

3. darba pakotne - E.L.F projekta pakalpojumi un datu saturs (ELF Services and Data Content);

4. pakotne - E.L.F projekta geo rīku ieviešana (Implementation of ELF Geo-Tools);

5. pakotne - E.L.F projekta mākoņpakalpojumu platforma (ELF Cloud Service Platform);

6. pakotne – lietotāju un trešo pušu datu saturs E.L.F. projektā (User and 3rd party data content for ELF);

7. pakotne – pakalpojumu prasības (ELF Service Instances);

8. pakotne – Iesaistīšanās un izplatīšana (ELF Engagement and Dissemination);

9. pakotne – ilgstspējīga piekļuve un E.L.F. pakalpojumu izmantošana (Sustainable access and use of ELF services).

E.L.F. projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma (ICT PSP) Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP „Competitiveness and innovation framework programme 2007-2013” CIP-ICT-PSP.2012.2.2) ietvaros.

Dienestu Projektā pārstāvēs 4 speciālisti, un projekta ietvaros ir plānoti seši ārvalstu komandējumi un darbs pie datu nodošanas risinājumu izstrādes atbilstoši ELF platformas tehniskajām prasībām un noteikumiem. Projekta ietvaros Dienests nodrošinās kadastra datu par administratīvajām robežām, adresēm un zemes vienībām nodošanu saskaņā ar E.L.F platformas tehniskajām prasībām un noteikumiem. 

Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit!

Saistītie resursi