PCC, C&LR KEN, ELRA un EULIS vīzija

Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā (PCC) plenārsēdē, kas notika Viļņā 2013. gada 22.-23. oktobrī, tika apstiprināta „Kopējā vīzija” par dalības organizāciju sadarbību Kadastra un Zemes reģistru jautājumos, ko parakstīja Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā prezidents Kestutis Sabaliauskas, Eurogeographics ģenerālsekretārs un izpilddirektors Deivs Lovels, Eiropas Zemes reģistru asociācijas (ELRA) prezidents Alasdairs Lewis, Eiropas Zemes informācijas dienesta (EULIS) izpilddirektors Riks Wouters un Eiropas Ģeodēzijas mērnieku padomes (CLGE) prezidents Jeans Yves Pirlots.
 
Diskusiju laikā dalībnieki vienojās vīzijas dokumentā iekļaut šādu pamatnostādni: 
 
"Sabiedrība atzīst, ka Kadastra un Zemes reģistru informācija un pakalpojumi ir nozīmīgs pamats ilgtspējīgas ekonomikas, sociālo un vides jautājumu attīstībai Eiropā un Kadastra un Zemes reģistru institūcijās visā Eiropā tiek attīstīti un pielāgoti pakalpojumi un informācija atbilstoši zemes īpašnieku un sabiedrībās vajadzībām, tai skaitā zemes vērtēšana, zemes izmantošana un attīstības plānošana gan valstiskā, gan Eiropas līmenī."
 
Lai to sasniegtu, iesaistītajām institūcijām ir: 
 
  • jāpaaugstina izpratni starp lēmumu pieņēmējiem, ka Kadastra un Zemes reģistru informācija un pakalpojumi ir pamats drošai zemes lietošanai, uzticamai zemes vērtēšanai, efektīvai un ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstības plānošanai; 
  • jāstiprina izpratni, ka Kadastram un Zemes reģistriem ir liela nozīme, jo tās ir iestādes, kas aizsargā un nosaka likumīgās tiesības uz īpašumu un nodrošina uzticamu informāciju, kā arī modernus pakalpojumus, ņemot vērā privātā un publiskā sektora vajadzības; 
  • jāsekmē sadarbība ar Kadastra un Zemes reģistru institūcijām Eiropā, realizējot kopējo vīzijas redzējumu.  

PCC, EuroGeographics, ELRA, EULIS un CLGE vīzija (1,96 MB, PDF)

Saistītie resursi