Aktuālie darba piedāvājumi

Pakalpojumu pārvaldības departamenta Pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes daļas sistēmu analītiķis

Dienests izsludina konkursu uz Pakalpojumu pārvaldības departamenta Pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes daļas sistēmu analītiķa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

pārraudzīt Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmu un Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu www.kadastrs.lv un tā mobilo lietotni, sagatavojot priekšlikumus to pilnveidošanai, attīstībai un sadarbībai ar citām informācijas sistēmām, kā arī nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • augstākā izglītība (vai pēdējā kursa students);
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām un plašāk izmantotajām interneta pārlūkprogrammām;
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savu darba procesu;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • spēja patstāvīgi sagatavot prezentācijas materiālus, prasme tos prezentēt;
 • vēlama 1 gada profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā;
 • vēlama pieredze darbā ar informācijas sistēmu dokumentācijas izstrādi un analīzi.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas (805 – 1070 euro);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgā, 11. novembra krastmalā 31;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 19. septembrim sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 6703861.

Rīgas reģionālas nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļas Būvju sektora kadastra inženiera amats

Dienests izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļas Būvju sektora kadastra inženiera darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

veikt kvalitatīvu datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā un informācijas sagatavošanu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām

Pretendentam izvirzītās prasības

 • augstākā akadēmiskā vai profesionāla izglītība;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 • prasme orientēties Dienesta sniegtajos pakalpojumos un Kadastra datu reģistrāciju un aktualizāciju regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot tos praksē
 • prasme izmantot amata pienākumu veikšanai nepieciešamās datorprogrammas un informācijas sistēmas;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot savu darba procesu;
 • vēlama darba pieredze nozarē;
 • vēlama praktiska pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas (610 – 720 euro);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
 • darba vietu Rīgā, Puškina ielā 14.
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 2. oktobrim sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 6703861.

Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas un informācijas centra Klientu apkalpošanas daļas klientu apkalpošanas konsultanta amats

Dienests izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas un informācijas centra Klientu apkalpošanas daļas klientu apkalpošanas konsultanta darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

kvalitatīvi veikt klientu apkalpošanu un informācijas sniegšanu no Dienesta uzturētajām informācijas sistēmām

Pretendentam izvirzītās prasības

 • vidējā izglītība;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 • izpratne par klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu;
 • izpratne par informācijas sistēmu pielietošanu klientu apkalpošanas jomā;
 • zināšanas un izpratne par Dienesta uzturētajās datu bāzēs uzkrāto informāciju;
 • pārzināt un pielietot iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktās normas, kas reglamentē klientu apkalpošanu;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot savu darba procesu;
 • vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā vai Dienesta darbības sfērai atbilstošā jomā;
 • vēlamas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas (630 – 800 euro);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
 • darba vietu Rīgā, Puškina ielā 14.
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 2. oktobrim sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 6703861.

Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista amats

Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

veikt kvalitatīvu būvju kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām

Pretendentam izvirzītās prasības

 • darbības sfērai atbilstoša vidējā profesionālā izglītība;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • valsts valodas zināšanas B2 līmenī;
 • zināšanas būvniecību un būvju kadastrālās uzmērīšanas reglamentējošajos tiesību aktos un metodiskajos dokumentos;
 • prasme praksē pielietot būvju kadastrālās uzmērīšanas un būvniecības teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
 • prasme pielietot atbilstošus tehniskos līdzekļus un darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu;
 • prasme pielietot Microstation programmatūru;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot savu darba procesu;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama teorētiskā un praktiskā darba pieredze darbības sfērai atbilstošās nozarēs – būvniecībā, arhitektūrā, mērniecībā.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas (3,98 –  4,70 euro stundā);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
 • darba vietu Rīgā, Puškina ielā 14.
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 7. oktobrim sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 6703861.

Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurista amats

Dienests izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurista ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

kvalitatīvu, tiesību normām un valsts pārvaldes principiem atbilstoši sagatavotu dokumentu projektu izstrāde, viedokļu un skaidrojumu sniegšana, kā arī kvalitatīvi veikta Dienesta pārstāvība tiesas sēdēs

Pretendentam izvirzītās prasības

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz viena gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā, sagatavojot dokumentus ar juridiska rakstura izvērtējumu, piemēram, lēmumus, atbildes vēstules,  paskaidrojumus, pieteikumus tiesām;
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2. pakāpē;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā,
 • prasme sagatavot procesuālus dokumentus tiesām un prasme veikt pārstāvību tiesās (vispārējās jurisdikcijas un administratīvajā tiesā);
 • prasme sagatavot lēmumu un vēstuļu projektus, prasme izveidot loģisku, uztveramu un pārskatāmu dokumenta struktūru;
 • prasme noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus un juridiski argumentēt izdarītos secinājumus;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savu darba procesu.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas (842 – 1120 euro);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgā, 11. Novembra krastmalā 31;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību amatam  un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 7. oktobrim sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 6703861.

Saistītie resursi