Robežām ir jābūt kārtībā!

Iepazīstieties ar Dienesta sagatavotu skaidrojošo infografiku, kas ietver informāciju par zemes vienību robežu noformēšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, kadastrālās uzmērīšanas procesu un iespējamo platību neatbilstību!

VZD infografika robežas

VZD infografika robežas

VZD infografika robežas

VZD infografika robežas

Saistītie resursi