Par 30 tūkstošiem kubikmetru vairāk mākslas

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas speciālisti kadastrāli uzmērījuši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku, kurā pabeigti vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. Tas ir bijis viens no sarežģītākajiem projektiem, kas uzmērīts 2015. gadā – gan ēkas konstrukcijas, gan formas ziņā. Pēc kadastra datiem redzams, ka rekonstrukcijas rezultātā esam ieguvuši par vairāk nekā 30 tūkstošiem kubikmetru vairāk mākslas telpas!

Rekonstruētās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas kadastrālās uzmērīšanas dati

 LNMM dati 20151202.PNG

Muzeja ēkas grafiskais attēls kadastra kartē pirms rekonstrukcijas

Nacionalais makslas muzejs_Kadastrs _523.png

Muzeja ēkas grafiskais attēls kadastra kartē pēc rekonstrukcijas

Nacionalais makslas muzejs_Kadastrs 3_523.png

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstruētās ēkas kadastrālā apsekošana notika trīs mēnešu garumā, ik pa laikam uzmērot un fiksējot būvniecības procesā izbūvētās telpas.

LNMM_2015 11 16_523.jpg

Attēlā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka 2015. gada 16.novembrī, kad to fiksējis VZD Rīgas reģionālās nodaļas būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists.

Saistītie resursi