Ka izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli?

Atvert saarhivēto datni var izmantojot Datņu pārlūku (File Explorer) vai specializētu programmu, piemēram, WinZIp, 7-zip (skt. 1. attēlu)

1                                            1. attēls 

           

Jāiezīmē visas saarhivētajā datnē esošās datnes un jāatver tās (skat. 2. attēlu)

Pamaciba_dokuments_aizsargats_paroli2.png                                                                       2. attēls

 

Jāievada paroli laukā „Ievadiet paroli” („Enter password”) un jānospiež "OK" (skat. 3. attēlu);

Pamaciba_dokuments_aizsargats_paroli3.png                      3 attēls        

                   

Lai turpmākai dokumenta izmantošanai nebūtu jāizmanto parole, dokuments jāsaglabā datorā.

Saistītie resursi