Kas jāzina par pasūtījuma statusu?

Izprast atzīmi par pasūtījuma statusu ir svarīgi attiecībā uz pasūtījumiem, kas reģistrēti "Mans konts" daļā "Mani pasūtījumi VZD". Tie ir pakalpojumi, kuru rezultātu klients nesaņem uzreiz. Pēc pakalpojuma pieprasīšanas klientam jāseko līdzi pasūtījuma statusam, lai nepieciešamības gadījumā izdarītu vajadzīgās darbības pasūtījuma izpildes turpināšanai vai uzzinātu, ka pakalpojuma rezultāts ir sagatavots.

Statuss

Skaidrojums

Pieteikums ir apstrādē

Pieteikums ir saņemts. Dienesta darbinieks apstrādā pieteikumu.

Pārtraukts

Pasūtījuma izpilde ir pārtraukta (piemēram, klients norādītajā termiņā nav apmaksājis rēķinu vai iesniedzis vajadzīgo dokumentu). Pasūtījumu atjaunot nav iespējams. Ja tomēr pakalpojums ir vajadzīgs, tas jāpieprasa no jauna. 

Pasūtījums reģistrēts

Pamatojoties uz klienta pieprasījumu, pasūtījums ir reģistrēts, taču pasūtījuma izpilde nav uzsākta. Nav saņemta informācija par priekšapmaksas rēķina apmaksu (ja tāda ir paredzēta).

Izpildē

Pasūtījums nodots izpildei.

Apturēts

Pasūtījuma izpilde ir apturēta (piemēram, trūkst pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti vai klients iesniedzis neparakstītu dokumentu). Savā kontā klients saņems informāciju par nepieciešamajām darbībām pasūtījuma izpildes turpināšanai.

Izsniegšanā

Pasūtījums ir izpildīts. Klients var saņemt pakalpojuma rezultātā sagatavotos dokumentus vai datus.

Pabeigts

Klientam ir izsniegti pasūtījuma rezultātā sagatavotie materiāli (ja tādi ir), vai pasūtījums ir izpildīts tiešsaistē.

 

Turpināt lasīt: Pakalpojumu saraksts

Saistītie resursi