Dokumentu iesniegšana

A, B daļas dokumentus un D daļas elektroniskās formas dokumentus iesniedz VZD datu izplatīšanas portālā kadastrs.lv pirms  C daļas un D daļas papīra formas dokumentu iesniegšanas VZD.

C daļas un D daļas dokumentus papīra formā kopā ar ierosinātāja iesniegumu un Pavadzīmi var iesniegt klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no uzmērāmā objekta atrašanās vietas Latvijas teritorijā:

  • tajā VZD reģionālajā nodaļā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas uzmērāmā zemes vienība;
  • jebkurā VZD reģionālajā nodaļā. Šajā gadījumā dokumentus pārsūtīs uz izpildes struktūrvienību un piemēros papildu samaksu par pasta pakalpojumiem.

Saistītie resursi