Pamatbudžeta programmas resursu un plānoto izdevumu tāmes

Aicinām iepazīties ar Dienesta pamatbudžeta programmas resursu un plānoto izdevumu tāmēm:

  • Dienesta pamatbudžeta 07.00.00 programmas "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" tāme 2018. gadam (apstiprināta 28.06.2018.)

Saistītie resursi