Pamatbudžeta programmas resursu un plānoto izdevumu tāmes

Aicinām iepazīties ar Dienesta pamatbudžeta programmas resursu un plānoto izdevumu tāmēm:

  • Dienesta pamatbudžeta 07.00.00 programmas "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" tāme 2017. gadam (apstiprināta 03.10.2017.)
  • Dienesta pamatbudžeta 73.00.00 programmas “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” tāme 2017.gadam (apstiprināta 17.07.2017.)

Saistītie resursi