Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautās un ar nosacījumu iekļautās zemes vienības

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem.

Atbildes par zemes reformas pārskatu sniegs: Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne - 67038681.

2019. gada 3. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kas vairs neparedz Lauku zemes izpirkšanas reģistra datu aktualizēšanu.

Saistītie resursi