2020. gada 15. jūlija semināra tiešraide par kadastrālās vērtēšanas metodiku un projektētām kadastrālām vērtībām

2020. gada 15. jūlija semināra tiešraide par kadastrālās vērtēšanas metodiku un projektētām kadastrālām vērtībām

Aicinām piedalīties semināra tiešraide par kadastrālās vērtēšanas metodiku un projektētām kadastrālām vērtībām, kas pieejams sociālā tīkla Facebook kontos @LV portals, @Valstszemsesdienests un @Tieslietas

Semināra darba kārtība:

10:00 Semināra atklāšana. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

10:05 Masveida vērtēšanas (kadastrālās vērtēšanas)  ieviešana un galvenie attīstības soļi. Laila Medina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos.

10:15 Ieskats nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipos. Oskars Gabrusenoks, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos.

10:30 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi. Ineta Baldiņa, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p.i.

10:45 Jaunais nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāzes projekts – būtiskākās kadastrālo vērtību izmaiņas. Elza Muraševa, Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākā metodikas eksperte.

11:05 Informācijas pieejamība par projektētām nekustamā īpašuma  kadastrālām vērtībām un kadastrālo vērtību bāzi. Artūrs Pizičs, Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākais metodikas eksperts.

11:25 Kadastrālās vērtības ietekme uz nekustamā īpašuma nodokli primārajam jeb vienīgajam mājoklim. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

11: 40 Noslēgums un žurnālistu jautājumi.

Saistītie resursi