Iesniegumiem

Tēma E-pasta adrese

Iesniegumi (jautājums vai lūgums, sūdzība vai priekšlikums), ko izskata saskaņā ar Iesniegumu likumu.

Elektroniski Dienests pieņem un izskata iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

vzd@vzd.gov.lv
vai
kurzeme@vzd.gov.lv
latgale@vzd.gov.lv
riga@vzd.gov.lv
vidzeme@vzd.gov.lv
zemgale@vzd.gov.lv

 

Uz šīm elektroniskā pasta adresēm lūdzam nesūtīt iesniegumus par pakalpojumu pieprasīšanu vai konsultācijām!

Saistītie resursi