Alūksne

Līdz 14. aprīlīm VZD pakalpojumus sniedz tikai elektroniski. VZD kontakttālruņi konsultācijām ārkārtējās situācijas laikā:
64231795 ; 64124673; 64070417; 64822473; 64471282.

klientu apkalpošanas centra adrese  Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301
Tālrunis informācijas saņemšanai 67038800
Alūksnes klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.aluksne@vzd.gov.lv
 
Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par Alūksnes novadā, Apes novadā, Baltinavas novadā, Balvu novadā, Gulbenes novadā, Rugāju novadā un Viļakas novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Gulbenes klientu apkalpošanas centrā
Vides pieejamība
Piekļuve Alūksnes klientu apkalpošanas centram ir apgrūtināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Kā nokļūt līdz klientu apkalpošanas centram?
Privātpersonu pieņemšanas laiki
Gulbenes biroja vadītāja Reģionālās nodaļas vadītāja

Saistītie resursi