Alūksne

Alūksnes klientu apkalpošanas centra adrese Uzvaras iela 1, Alūksne, LV-4301
Tālrunis informācijas saņemšanai 67038800
Alūksnes klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.aluksne@vzd.gov.lv
 Alūksnes klientu apkalpošanas centra fotogrāfija
Klientu apkalpošanas centra darba laiki 
Ceturdiena 
9:00-13:00
14:00-17:00 
Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par Alūksnes novadā, Apes novadā, Baltinavas novadā, Balvu novadā, Gulbenes novadā, Rugāju novadā un Viļakas novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Gulbenes klientu apkalpošanas centrā
Vides pieejamība
Piekļuve Alūksnes klientu apkalpošanas centram ir apgrūtināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Privātpersonu pieņemšanas laiki
Gulbenes biroja vadītāja Reģionālās nodaļas vadītāja

Saistītie resursi