Rīga

klientu apkalpošanas centra adrese  Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis līgumu noslēgšanai  67038504
Klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.riga@vzd.gov.lv
Klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese   klienti@vzd.gov.lv (līgumu slēgšanai)

Ieeja Rīgas klientu apkalpošanas centrā

Klātienes klientu apkalpošanu veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Zvani un piesakies klientu apkalpošanas centra apmeklējumam – tel. 67038800, 67038504

Klientu apkalpošanas centra darba laiki
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena 
9:00–18:00 9:00–17:00 8:00-12:00 
Klientu apkalpošanas centrā pieejami arhīva materiāli par Ādažu novadā, Babītes novadā, Baldones novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Krimuldas novadā, Ķeguma novadā, Ķekavas novadā, Lielvārdes novadā, Mālpils novadā, Mārupes novadā, Ogres novadā, Olaines novadā (izņemot būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Rīgas pilsētā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
Vides pieejamība
Rīgas klientu apkalpošanas centrs ir pieejams personām ar kustību traucējumiem
Kā nokļūt līdz klientu apkalpošanas centram?
Rīgas reģionālās nodaļas darbinieku kontaktinformācija
Nodaļas vadītāja – Baiba Fišere
        Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas e-pasta adrese   Baiba.Fisere@vzd.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece – Tatjana Juste
        Rīgas biroja vadītāja tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas biroja vadītājas e-pasta adrese   Tatjana.Juste@vzd.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietnieks Kadastra jautājumos – Gatis Kalniņš
        Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas vietnieka Kadastra jautājumos tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas vietnieka Kadastra jautājumos e-pasta adrese   Gatis.Kalnins@vzd.gov.lv
Administratīvās daļas vadītājs – Didzis Lībietis
        Rīgas reģionālās nodaļas Administratīvās daļas vadītāja tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas reģionālās nodaļas Administratīvās daļas vadītāja e-pasta adrese   Didzis.Libietis@vzd.gov.lv
Arhīva daļas vadītāja – Ilze Vanaga
        Rīgas reģionālās nodaļas Arhīva daļas vadītājas tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas reģionālās nodaļas Arhīva daļas vadītājas e-pasta adrese   
Ilze.Vanaga@vzd.gov.lv
Juridiskās daļas vadītāja Sarmīte Liepiņa
        Rīgas reģionālās nodaļas Juridiskās daļas vadītājas tālruņa Nr.   67038800
        e-pastsm1.png 
  Sarmite.Liepina@vzd.gov.lv
Klientu apkalpošanas un informācijas centra vadītāja – Ilze Delvere
        Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas un informācijas centra vadītājas tālruņa Nr.   67038800
        Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas un informācijas centra vadītājas e-pasts  
Ilze.Delvere@vzd.gov.lv
Rīgas biroja darbinieku kontaktinformācija
Rīgas biroja vadītāja – Elīna Iraida
         Kadastra daļas vadītājas tālruņa Nr.   67038800
         Kadastra daļas vadītājas e-pasta adrese   Elina.Iraida@vzd.gov.lv
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja  – Sandra Ķuze
         Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājas tālruņa Nr.   67038800
         Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājas e-pasta adrese   Sandra.Kuze@vzd.gov.lv
Kadastra daļas vadītāja vietniece – Tamāra Dauge
            Kadastra daļas vadītāja vietnieces tālruņa Nr.     67038800
         Kadastra daļas vadītāja vietnieces e-pasta adrese    Tamara.Dauge@vzd.gov.lv
Kadastra daļas vadītāja vietniece – Santa Džeriņa
            Kadastra daļas vadītāja vietnieces tālruņa Nr.     67038800
           Kadastra daļas vadītāja vietnieces e-pasta adrese   
Santa.Dzerina@vzd.gov.lv
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietniece – Mārīte Jansone
            Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieces tālruņa Nr.   67038800
         Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieces e-pasta adrese   Marite.Jansone@vzd.gov.lv
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietniece – Anita Zaķe
            Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieces tālruņa Nr.   67038800
         Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieces e-pasta adrese   Anita.Zake@vzd.gov.lv
Privātpersonu pieņemšanas laiki
 Rīgas biroja vadītāja Reģionālās nodaļas vadītāja

Saistītie resursi