Plašsaziņas līdzekļiem

Saziņai par sadarbību informācijas sniegšanas un izplatīšanas jautājumos, lūdzam sazināties ar:

  • Hardiju Lānu tel. 26117667 (hardijs.lans@vzd.gov.lv).

Saistītie resursi