Rekvizīti

Valsts zemes dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000030432

Adrese: 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050, Latvija

Oficiālā e-pasta adrese: vzd@vzd.gov.lv
Oficiālā e-adrese: _DEFAULT@90000030432

Informatīvais tālrunis: +371 67038800
Tālrunis kancelejā: +371 67038608

Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV59TREL2190485019000

Aicinām iepazīties ar informāciju par elektroniskā pasta adresēm un elektroniskajai saziņai izmantojamiem formātiem.

Saistītie resursi