Telpiskie dati

Telpiskie dati par kadastrālo teritoriju

 1. Kadastrālās teritorijas robeža;
 2. Kadastrālās teritorijas kods;
 3. Kadastrālās teritorijas nosaukums.

Telpiskie dati par kadastra grupu

 1. Kadastrālās teritorijas kadastra grupas robeža;
 2. Kadastrālās teritorijas kadastra grupas nosaukums;
 3. Kadastrālās teritorijas kadastra grupas numurs.

Kadastra karte

 1. Zemes vienības robeža;
 2. Zemes vienības daļas robeža;
 3. Būves ārējā kontūra;
 4. Zemes vienības, zemes vienības daļas un būves kadastra apzīmējums;
 5. Apgrūtinājuma (servitūta) kontūra un tā identifikators;
 6. Zemes vienības un zemes vienības daļas robežpunkti;
 7. Zemes vienības kļūdainā robeža.

Saistītie resursi