Konceptuālie ziņojumi (koncepcijas)

Konceptuālie ziņojumi (koncepcijas)

Ministru kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojums Nr. 734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi" (satur arī koncepciju)

Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija (700 KB, DOC)

Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija (1.7 MB, DOC)

Koncepcija (204 KB, DOC) par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju

Koncepcija (513 KB, DOC) par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanu

Koncepcija (2 MB, DOC) par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda

 

 

 

Saistītie resursi