Sabiedrības līdzdalība

Lai veidotu un realizētu sabiedrības vajadzībām atbilstošu regulējumu Dienesta darbības jomās (kadastra objektu reģistrēšanā un datu aktualizācijā Kadastrā, un kadastrālās vērtības noteikšanā  u.c.),  Dienests aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai.

Dienests piedāvā sabiedrības pārstāvjiem līdzdarboties šādos veidos:

  1. piedalīties konsultatīvajās padomēs;
  2. rakstiski sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā, kas ievietots sadaļā „Tiesību aktu projekti” un „Attīstības plānošanas dokumentu projekti”;
  3. sagatavot rakstisku atzinumu pēc projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta Kārtības rullī noteiktajā kārtībā un termiņā.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti (koncepcijas)

Tiesību aktu projekti (likumprojekti un MK noteikumu projekti)

Konsultatīvās padomes

Saistītie resursi