Tiesību aktu projekti

Notiek sabiedrības līdzdalība:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam”  (līdz 2020. gada 28. augustam) Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Likumprojektam "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" (noslēdzās 2020. dada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām! Aicinām iepazīties ar sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojumu par Ministru kabineta noteikumu projektu.

Lasīt paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2019. gada 6. decembrī). Aicinām iepazīties ar sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojumu par Ministru kabineta noteikumu projektu.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Saistītie resursi