Tiesību aktu projekti

Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 „Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrāde (noslēdzās 2017. gada 28. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” izstrāde (noslēdzās 2016.  gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”” izstrāde (noslēdzās 2016. gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Saistītie resursi