Tiesību aktu projekti

Uzsākta sabiedrības līdzdalība

Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" (noslēdzas 2020. dada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:


Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2019. gada 6. decembrī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (noslēdzās 2019. gada 26. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” (noslēdzās 2019. gada maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Saistītie resursi