Elektroniskās resursu datnes

Zemes kadastrālās uzmērīšanas grafisko dokumentu un datņu elektronisko resursu datnes (spēkā no 20.05.2014):

Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai: resursu datne (EXE, 961 KB);

Autodesk AutoCad programmai: resursu datne (EXE, 1.32 MB):

Uzstādīšanas instrukcijas analogas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu datņu uzstādīšanas instrukcijām, kas pieejamas šeit.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1019) 303. punktu, sākot ar 2014. gada 20. maiju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos un datnēs lieto Noteikumu Nr. 1019 15. pielikumā minētos apzīmējumus. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un datnes, kas izgatavotas vai sastādītas līdz 2014. gada 19. maijam (ieskaitot), var iesniegt VZD divu mēnešu laikā no šo elektronisko resursu datņu publicēšanas dienas VZD tīmekļa vietnē, tas ir, līdz 2014. gada 19. jūlijam (ieskaitot). 

Ņemot vērā mērnieku jautājumus un sniegtos priekšlikumus, kā arī to, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas elektroniskajās resursu datnēs tiek veikti labojumi, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un datnes neatkarīgi no to sagatavošanas datuma var iesniegt VZD gan vecajā, gan jaunajā specifikācijā līdz 2015. gada 1. jūnijam. 

icon_3.png 2015. gada 1. jūlijā beidzās pārejas periods, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus mērnieks varēja sagatavot gan vecajā, gan jaunajā specifikācijā. Ņemot vērā minēto, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti turpmāk iesniedzami saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 15. pielikumu. VZD informē, ka līdz 2015. gada 1. augustam netiks gatavots atteikums, ja iesniegtie zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti tiks iesniegti, izmantojot veco specifikāciju, taču VZD speciālisti norādīs, ka turpmāk iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši jaunajai specifikācijai. VZD norāda, ka tas gan neattiecas uz citām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā konstatētajām kļūdām.

VZD informē, ka atteikums par grafiskajiem dokumentiem, kuri iesniegti, izmantojot veco specifikāciju, netiks rakstīts līdz 2015. gada 1. septembrim, bet VZD darbinieki norādīs, ka turpmāk iesniedzami dokumenti jāsagatavo atbilstoši jaunajai specifikācijai. Ja pēc 2015. gada 1. septembra speciāli sakārtota datne tiks iesniegta, izmantojot veco specifikāciju, ZKU lieta tiks atgriezta uz vienas dienas labošanu. Ja pēc vienas dienas labošanas speciāli sakārtota datne netiks izgatavota atbilstoši jaunajai specifikācijai, tiks sagatavots reģistrācijas atteikums.

Visi Noteikumos Nr. 1019 minētie grafiskie dokumenti izgatavojami atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 spēkā esošajam 15. pielikumam. Tas ir – zemes robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns, zemes vienības daļas robežu plāns, atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, speciāli sakārtotu robežu datne (atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 192., 201., 210., 226. un 241. punkti un 266.4. apakšpunkts).

Lai varētu ērti strādāt gan ar ADTI, gan ZKU resursu datnēm Microstation programmā, nepieciešams veikt šādas darbības:
Workspace -> Configuration, kreisajā pusē - Category -> Primary Search Paths -> DGN Library List . Klikšķinam uz DGN Library List izvēlnes un pogu Select. Select logā izvēlamies ZKU.dgnlib no ZKU resursu direktorijas un Done. Kad datne ZKU.dgnlib ir pievienota, Configuration logā spiež OK -> YES, lai saglabātu jaunos uzstādījumus un aizver Microstation. Nākamajā reizē verot vaļā MicroStation, Task izvēlnē un rīkjoslā būs pieejami ZKU rīki.

Ja pamata vide ir ZKU, tad augstāk minētās darbības jāveic identiski, tikai ZKU.dgnlib vietā pievienotjama ADTI.dgnlib.

icon_3.png Informējam, ka, apvienojot ADTI un ZKU darba vides vienā, tie objekti, kas ir kopīgi abām specifikācijām, bet to vizualizācija atšķiras, var attēloties nekorekti. Piemēram, ja pamata darba vide ir ADTI un tai tiek pievienota ZKU vide, tad tiem objektiem, kas ir kopīgi abām specifikācijām, bet to vizualizācija atšķiras, pēc noklusējuma tiks piešķirti ADTI vidē nodefinētas īpašības.

Par jautājumiem un priekšlikumiem, kas saistīti ar elektronisko resursu datņu lietošanu, lūdzam rakstīt kd@vzd.gov.lv

Saistītie resursi