Paraugi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”  (turpmāk – Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi) 154. punktu, zemes kadastrālajā uzmērīšanā 3. precizitātes kategorijas teritorijās var tikt izmantota tālizpētes (lāzerskanēšanas) metode. 

Ja tiek izmantoti tālizpētes materiāli, tad elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievieto zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 263.1.7.un 263.2.2. punktos minētos attēlus un datnes.

Tālizpētes materiālu paraugi:

Krāsu (intensitātes) attēls (TIF, 12269 KB),

Krāsu attēls (TIF, 1182 KB),

Tālizpētes datne (ZIP arhīvs, 12385 KB). 

Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentu paraugi:

Dokumentu saraksts (PDF, 122 KB), 

Koordinātu saraksts (PDF, 142 KB).

Saistītie resursi